Bemiddeling kan wanneer er bezorgdheden, onduidelijkheden, spanningen of conflicten zijn tussen partijen, die er zelf niet meer uit komen. De partijen zijn bereid om met elkaar in gesprek te gaan, mits een veilig kader dat door de bemiddelaar bewaakt wordt.

Een bemiddelaar schat samen met u in of bemiddeling een antwoord kan betekenen op uw vragen, tijdens het contact voorafgaand aan het eerste gesprek.

Leave a Reply