Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met iemand die er volledig buitenstaat. Die rol neemt de bemiddelaar op zich. De bemiddelaar helpt partijen om tot een akkoord te komen, waar iedereen zich in kan vinden. 

Volgende concrete taken neemt de bemiddelaar op zich:

  • informatie geven over bemiddeling
  • informatie inwinnen over jullie situatie
  • luisteren naar het verhaal van elke partij
  • begeleiding van de zoektocht naar een oplossing
  • bewaken dat de gesprekken respectvol en constructief verloopt
  • ondersteunen om duurzame beslissingen te nemen
  • bewaken dat iedere partij zich in de afspraken kan vinden
  • gemaakte afspraken vervatten in een overeenkomst

De methoden die de bemiddelaar toepast, zorgen voor dynamiek en ruimte om in de beste omstandigheden met elkaar te overleggen. Daardoor kan er samen nagedacht worden over hoe een probleem het best kan worden aangepakt, met de nodige aandacht voor alle partijen.

Deze info is gedeeltelijk overgenomen van de website www.consonantbemiddeling.com

Trouwens wie in Antwerpen of omgeving woont, en nood heeft aan bemiddeling . Ik kan zeker consonant bemiddeling aanbevelen

Leave a Reply