1. Je neemt contact op met de bemiddelaar en schets kort de situatie.
De bemiddelaar overloopt samen met jou een plan van aanpak waar jij je in kan vinden. 

2. Jij of de bemiddelaar benadert de andere partij(en) en nodigt hen uit voor een gezamenlijk gesprek.

3.In dit eerste gezamenlijk gesprek geven we jullie meer informatie over de spelregels van de bemiddeling. We brengen in kaart over welke onderwerpen het voor jullie gaat. Daarna maken we een agenda op en schatten in hoeveel bemiddelingsgesprekken er vermoedelijk nodig zijn. In samenspraak kan er beslist worden ook individuele gesprekken in te plannen.​

4. We gaan met jullie aan de slag in bemiddelingsgesprekken, op basis van de gemaakte agenda. Jullie bespreken de situatie, daarbij is er ruimte voor ieders verhaal. Samen bekijken wat er voor jullie belangrijk is, wat jullie verwachten en wat de mogelijkheden zijn.

5. We ondersteunen jullie in de zoektocht naar concrete afspraken. Als er een akkoord bereikt wordt, zetten we de afspraken op papier in een bemiddelingsovereenkomst.​ Die overeenkomst kan jullie een houvast bieden bij de opvolging van jullie afspraken.

Leave a Reply