FAQ categorie: Algemeen

 • Wanneer kan een bemiddeling?

  Bemiddeling kan wanneer er bezorgdheden, onduidelijkheden, spanningen of conflicten zijn tussen partijen, die er zelf niet meer uit komen. De partijen zijn bereid om met elkaar in gesprek te gaan, mits een veilig kader dat door de bemiddelaar bewaakt wordt. Een bemiddelaar schat samen met u in of bemiddeling een antwoord kan betekenen op uw vragen, tijdens het […]

  READ MORE
 • Wat zijn de stappen tijdens een bemiddeling?

  1. Je neemt contact op met de bemiddelaar en schets kort de situatie.De bemiddelaar overloopt samen met jou een plan van aanpak waar jij je in kan vinden.  2. Jij of de bemiddelaar benadert de andere partij(en) en nodigt hen uit voor een gezamenlijk gesprek. 3.In dit eerste gezamenlijk gesprek geven we jullie meer informatie over […]

  READ MORE
 • Wie lost het geschil op?

  Doordat de bemiddelaar neutraal is doorheen het hele traject, begeleid hij alleen maar de partijen, die zelf op zoek gaan naar de oplossing van hun geschil. Zodoende is de oplossing een akkoord op maat gesloten tussen de partijen zelf.

  READ MORE
 • Wat doet een bemiddelaar?

  Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met iemand die er volledig buitenstaat. Die rol neemt de bemiddelaar op zich. De bemiddelaar helpt partijen om tot een akkoord te komen, waar iedereen zich in kan vinden.  ​ Volgende concrete taken neemt de bemiddelaar op zich: informatie geven over bemiddeling informatie inwinnen over jullie […]

  READ MORE
 • Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

  Het is uiteraard veel interessanter om een conflict in der minne op te lossen. Ieder van ons is zich hiervan bewust door zijn eigen dagelijks  ervaring. Een gerechtelijke procedure leidt vaak tot een onherstelbare breuk in de betrekkingen, vooral in conflicten met personen uit onze onmiddellijke omgeving, zoals familie, buren of collega’s. Dit is grotendeels […]

  READ MORE
 • Bemiddeling, wat is dat eigenlijk?

  Bemiddeling is een wijze om conflicten aan te pakken. Het is een proces dat erop is gericht om communicatie tussen de betrokkenen (opnieuw) mogelijk te maken. Dit op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Zo geeft het hen de mogelijkheid om afspraken met elkaar te maken en oplossingen te vinden. Een neutrale derde, de bemiddelaar, helpt […]

  READ MORE